تبلیغات
مسجد ما - مطالب ابر قرآن
مسجد ما
قایقی باید ساخت...
بسم الله الرحمن الرحیم
وب نوشتی کوچک با نیتی بزرگ، خدمت به دین. امید است این مطالب قدمی کوچک باشد برای نیل به سوی آگاهی بیشتر و عمیق تر و جرقه ای
برای ذهن های آماده...

تفسیر یک آیه

یکشنبه 27 دی 1394

نویسنده: محمد مهدی قاسم زاده | طبقه بندی:قرآن، حدیث، 

بسم الله الرحمن الرحیم
امروز خواستم تفسیر یک آیه را بنویسم که نتیجه اخلاقی بسیار مهمی می توان از آن گرفت. بسیاری از ما عادت کرده ایم که  مثلا حدیثی در فواید نماز اول وقت را می گوییم و به دیگران توصیه جدی می کنیم ،در صورتیکه خودمان اصلا به این حدیث عمل نمی کنم. حالا می رویم سراغ آیه ای که میزان بغض خدا را در این گونه موارد را نشان می دهد:
«کَبُرَ مَقتاً عِندَاللهِ أن تقولو ما لاتفعلون» آیه 3 سوره «صف»


ترجمه: نزد خدا به شدت موجب خشم است که چیزی را بگویید که خود عمل نمی کنید.
و سخنی پیرامون شدت این خشم: واژه « مقت» در زبان عربی بغض شدید است نسبت به
 کسی که کار قبیحی انجام داده و لذا در عرب جاهلی کسی که همسر پدر خود را به نکاح خود در می آورد از آن به عنوان «نکاح مقت» یاد می شد. آوردن این لغت کنار «کَبُر» نشانه ی خشم عظیم خداوند است.

علامه طباطبائی در «المیزان» می گوید: فرق است بین این که انسان سخنی را بگوید که انجام نخواهد داد، و بین اینکه انجام ندهد کاری که می گوید، اولی دلیل بر نفاق است و دومی دلیل بر ضعف اراده.
ظاهرا منظور این است که گاه انسان سخنی می گوید که از اول تصمیم دارد انجام ندهد و این یک نوع نفاق است، اما گاه از اول تصمیم بر عمل دارد ولی بعدا پشیمان می شود، این دلیل ضعف اراده است.
به هر حال آیه فوق هر گونه تخلف از عهدت و پیمان و وعده، و حتی به گفته بعضی نذر  را نیز شامل می شود.
و در حدیثی از امام صادق(ع) می خوانیم:وعده مومن به برادرش نوعی نذر است هر چند کفاره ندارد، و هر کس خلف وعده کند با خدا مخالفت کرده، و خویش را در معرض خشم او قرار داده، و این همان است که قرآن می گوید: «یا اَیُّها الَّذینَ آمَنوا لِمَ تقولونَ ما لا تَفعَلونَ»
تمامی مطالب بالا برگرفته از تفسیر«نمونه» می باشد.

نظرات() 

مکارم اخلاق در قرآن

یکشنبه 15 آذر 1394

نویسنده: محمد مهدی قاسم زاده | طبقه بندی:قرآن، اخلاق، 

بسم الله الرحمن الرحیم
«خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِینَ» عفو و گذشت را پیشه کن، و به کار پسندیده فرمان ده،و از نادانان روی بگردان  ﴿۱۹۹﴾ سوره اعراف
امام صادق(ع) ذیل این آیه شریف فرموده است: در قرآن هیچ آیه ای به این اندازه کامل برای مکارم اخلاق نیست.
این آیه با تمام سادگی و فشردگی، همه ی اصول اخلاقی را در بر دارد. هم اخلاق فردی عفو، هم اخلاق اجتماعی وأمر بالعرف، هم با دوست عفو، هم با دشمن اعرض، هم زبانی وأمر، هم عملی اعرض،هم مثبت خذ، هم منفی أعرض، هم برای رهبر، هم برای امت، هم برای آن زمان و هم برای این زمان.
ادامه در ادامه مطلب

ادامه مطلب

نظرات() 

تکبر در معراج السعاده

شنبه 4 مهر 1394

نویسنده: رضا کدخدایی | طبقه بندی:اخلاق، حدیث، 

بسم الله الرحمن الرحیم
معراج السعاده تکبر
کبر عبارت است از حالتی که آدمی خود را بالاتر از دیگری ببیند و اعتقاد برتری خود را بر غیر داشته باشد. و فرق این با عجب آن است که:در عجب آدمی خود را شخصی بیند و خود پسند باشد اگر چه پای شخص دیگری در میان نباشد. ولی در کبر، باید پای غیر نیز در میان باشد تا خود را از آن برتر ببیند و این کبر، صفتی است در نفس و باطن.و از برای این صفت در ظاهر، آثار و ثمرات چندی است که اظهار آن را تکبر گویند.
و آن آثاری است که: باعث حقیر شمردن دیگری و برتری بر آن گردد. مانند: مضایقه داشتن از همنشینی با او، یا هم خوراکی با او، امتناع در پهلو نشستن با او، یا رفاقت او، و انتظار سلام کردن و موقع ایستادن او، و پیش از او در راه رفتن، و تقدم بر او در نشستن، و بی التفانی با او در سخن گفتن، و به حقارت با او تکلم کردن. و پند و موعظه او را بی نفع دانستن،  امثال اینها.
از جمله آثار کبر است. خرامان و دامن کشان راه رفتن و بعضی از این افعال گاهی از حسد و کینه و ریا نیز نسبت به بعضی صادر می شود، اگر چه آدمی خود را از او بالاتر هم نداند.
و بدان که: کبر از اعظم صفات رذیله است، آفت آن بسیار، و غائله آن بی شمار است. چه بسیار اند از خواص و عوام که به واسطه این مرض به هلاکت رسیده اند. و بسی بزرگان ایام، که به این سیی گرفتار دام شقاوت گشته اند. اعظم حجابی است آدمی را از وصول به مرتبه فیوضات، و بزرگ تر پرده ای است از برای انسان از مشاهده جمال سعادت، زیرا که: این صفت ، مانع می گردد از کسب اخلاق حسنه. چون به واسطه این صفت، آدمی بر خود بزرگی می بیند، که او را از تواضع و حلم، و قبول نصیحت، و ترک حسد و غیبت و امثال اینها منع می کند و بلکه خلق بدی نیست مگر اینکه صاحب تکبر محتاج به آن است به جهت محافظت عزت و بزرگی خود و هیچ صفت نیکی نیست مگر اینکه از آن عاجز است به سبب بیم فوت برتری خود و از این جهت آیات و اخبار در مذمت و انکار بر آن خارج از حیص شمار و تذکار است.
تکبر در قرآن 
تکبر در قرآن
این جهت آیات و اخبار در مذمت و انکار بر آن خارج از حیز شمار و تذکار است.
خدای-تعالی- می فرماید:«یطبع الله علی کل قلب متکبر جبار»
خلاصه معنی آنکه: زنگ و چرک می فرستد خدا بر هر دل متکبری. 
و می فرماید: «انه لا یحب المستکبرین»
یعنی:«به درستی که خدا دوست ندارد تکبر کنندگان را»
و دیگر می فرماید:«ساصرف عن آیاتی الذین یتکبرون»
یعنی:« زود باشد که برگردانم از آیات خود، روی کسانی را که تکبر می ورزند»
و باز می فرماید:« ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها فبئس مثوی المتکبرین»
یعنی:« داخل شوید در درهای جهنم، در حالتی که مخلد خواهید بود در آن، پس بد مقامی است مقام تکبر کنندگان»
متکبرین در روز قیامت
و حضرت پیغمبر - صل الله علیه و آله و سلم - فرمودند که: 
« داخل بهشت نمی شود هر که به قدر یک دانه خردل کبر در دل او باشد و هر که خود را بزرگ شمارد و تکبر کند در راه رفتن، ملاقات خواهد کرد پروردگار را در حالتی که بر او غضبناک باشد.»
و فرمودند که : « خداوند عالم فرموده: کبریا و بزرگی روای من است، و عظمت و برتری سزاوار من، هرکه خواهد در یکی از اینها با من برابری کند او را جهنم خواهم افکند»
و فرمودند که: « در روز قیامت از آتش جهنم گردنی بیرون خواهد آمد که دو گوش داشته باشد و دو چشم و یک زبان، و خواهد گفت که: من موکل به سه طایفه هستم: یکیشان، متکبرین است.
و فرمودند که:« سه نفرند که خدای - تعالی - در روز قیامت با ایشان سخن نخواهد فرمود، و عمل ایشان را پاک نخواهد ساخت، و عذاب دردناک از برای ایشان خواهد بود: پیر زناکار، و پادشاه جبار، و متکبر بی خبر»
و نیز از آن « حضرت مروی است که :« بد بنده ای است بنده ای که به سهو و لهو بگذراند و گورستان و پوسیدن بدن ها را در آنجا فراموش کند.»
و نیز از آن جناب روایت شده است که: ـ دشمن ترین شما به سوی ما، و دورترین شما از ما در روز آخرت، پرگویان، نازک گویان و متکبران»
و فرمودند که: متکبرین را در روز قیامت محشور خواهند کرد به صورت مورچه های کوچک، که به جهت بی قدری که نزد خدا دارند پایمال همه مردم خواهند شد.»
و فرمودند که: « در جهنم وادی ای است که او را هب هب گویند و بر خدا ثابت است که هر جبار متکبری را در آن جای دهد»

نظرات() 

قرآن در دست مسلمانان

شنبه 20 تیر 1394

نویسنده: رضا کدخدایی | طبقه بندی:مسجد ما، قرآن، 

بسم الله الرحمن الرحیم
قرآن کریم

شنیدیم که در مجلس «پاریس»  یک نفر از نمایندگام در حالی که نطق میکرد، قرآن را به دست گرفت و گفت :
            « تا این کتاب در دست مسلمانان باشد، نمی توانیم بر آنها جکومت کنیم!»


نکته های ناب از آیت الله بهجت، چاپ چهلم، صفحه 38 

 حدیٍٍث روز رو فعلا ادامه نمیدم، یکم حرکت نا جالبی بود راستش!شاید یعدا با یه تغییراتی دوباره برگرده به صحمه روزگار! شایدم نه.
فعلا همین سیستمِ گفتار های آیت الله بهجت رو ادامه میدم -انشاءالله- و جمعه ها هم  یک خاطره از دکتر مصطفی چمران گذاشته میشه! و مطالب تحلیلی و اخبار و غیره هم با توجه به وقت من و وضعیت روحی ام ( منظور ایمکه حال داشته باشم یا نه! ) قرار میگیره! و فعلا با اجازه دوستان!

نظرات() 

حدیث روز 18

پنجشنبه 4 تیر 1394

نویسنده: رضا کدخدایی | طبقه بندی:حدیث، 

بسم الله الرحمن الرحیم
26) عن ابى جعفر الثانى علیه السلام عن ابیه عن جده قال : قال امیرالمؤمنین علیه السلام قال رسول الله صلى الله علیه و آله : ان الله خلق الاسلام فجعل له عرصه و جعل له نورا و جعل له حصنا و جعل له ناصرا فاما عرصته فالقرآن و اما نوره فالجكمه و اما حصنه فالمعروف و اما انصاره فانا و اهل بیتى و شیعتنا
امام جواد علیه السلام از پدر بزرگوارشان و ایشان از جدش روایت كند كه امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: رسول خدا صلى الله علیه و آله : همانا خداوند اسلام را آفرید و براى آن میدان و روشنایى و قلعه استوار و یارى كنندگانى قرار داد اما میدان آن قرآن و روشنایى آن حكمت و قلعه آن احسان است و یارى كنندگان اسلام ، من و اهل بیتم و شیعیان ما مى باشیم

نظرات() 

بوی سوختنی می آید

پنجشنبه 4 تیر 1394

نویسنده: محمد مهدی قاسم زاده | طبقه بندی:حکایت، 

بسم الله الرحمن الرحیم
آتش بوی سوختنی
در زمانی نه چندان دور شیخی بود که مردم هم او را دوست داشتند و هم قبولش داشتند. شیخ روزی بالای منبر قبل از شروع سخنرانی اش به حاضران در مجلس گفت بوی سوختنی می آید حاضران با این که بویی احساس نمی کردند اما بخاطر اینکه شیخ حرف بیهوده ای نمی زد بلند شدند و همه جا را گشتند تا هم خیال خود و هم خیال شیخ را راحت کنند. 
چیزی پیدا نکردند به شیخ گفتند که خیالتان راحت هیچ جای نگرانی نیست. اندکی گذشت شیخ دوباره گفت:بوی سوختنی می آید و دوباره حاضران... چندی به همین منوال گذشت و شیخ گفت:ای دوستان عزیز من یک پیرمرد ساده هستم ولی وقتی به شما شماگفتم بوی سوختنی می آید همه تان برخاستید و همه جا را گشتید عزیزان حواسمان هست که خدا در قرآن به ما چند بار گفته بوی سوختنی می آید ؟ ولی ما سخن قرآن را به اندازه یک خطیب ساده هم باور نداریم!

نظرات() 

قرآن در ماه رمضان

جمعه 29 خرداد 1394

نویسنده: رضا کدخدایی | طبقه بندی:چند رسانه ای، دل نوشت، 

بسم الله الرحمن الرحیم
قرآن وماه رمضان
آیت الله قاضی این روز ها دیگر شناخته شده اند بین مردم و کتاب ها و مطالب در موردشان هست، در بزرگی ایشان همین بس که شاگردانی چون علامه طباطبایی و آیت الله بهجت را تربیت کردند. در مورد سه ماه رمضان و شعبان و رجب دستورات و توصیه هایی دارد که بخشی مربوط به قرآن و انس با آن است که میبینید:
 .۳علیكم بقرئه القرآن! بر شما باد به قرائت قرآن كریم با صوت حزین و باآهنگ و غنا! یعنی با صدای خوش بخوان كه تو را تكان دهد و در روایات داریم كه قرآن را با تغنّی بخوانید. امام زین‌العابدین تغنّی به قرآن می‌كردند، این تغنی در قرآن برای انسان بسیار مفید است. به طور كلی غنای صوتی حرام است و این اصلاً در تحت غنای حرام نیست؛ زیرا غنای حرام آن است كه انسان را به سوی لهو و لعب بكشاند.

.۹قرآن كه می‌خوانید، در این سه ماه از یك جزء كمتر نباشد، در هر روز یك جزء

 من که نه ولی آنهایی که خبر دارند میگویند مشکل ما و جامعه ما از انس نگرفتن با قرآن است، عده ای -شاید قدیمی تر ها- فقط قرآن را میخواندند و  به معنی و مفهوم آن توجه نداشتند؛ الان به نظر مشکل علاوه بر آن نخواندن قرآن هم هست، خیلی ها حتی یکبار هم قرآن را نخوانده اند! حتی همانطور بدون تفکر و توجه به معنی آن! آنوقت میگوییم کشورمان اسلامی است! اسلامی بودن که به اسم نیست!
به هر حال قرآن خواندن را نباید فراموش کنیم که یکی از دو بال هدایت ماست. از آثار و برکات قرآن خواندن فقط و نه انس با آن فکر کنم همه میدانیم ولی نمیدانم چرا آنطور باید و شاید عمل نمیکنیم! 

قرآن دوای بعضی از بیماری های قلبه، یکی از این بیماری ها زنگ زدن قلبه و راهش هم قرآن خوندنه.تو قرآن داریم که:
كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا یَكْسِبُونَ ﴿۱۴﴾ چنین نیست كه آنها خیال می‏كنند، بلكه اعمالشان چون زنگاری بر دلهایشان نشسته! 
کلیپ صوتی کوتاهی از آیت الله مجنهدی پیدا کردم در مورد زنگ زدن دل، که سه راه برای از بین بردن زنگ دل معرفی کرد. اولیش قرآن خواندن در سحر بود؛ آنیکی ها هم استغفار و دست کشیدن رو سر یتیم بود.
 کلیپ صوتی ای هم ازحجت الاسلام حدائق شیرازی در مورد قرآن دیدم که خوشم آمد گفتم شما هم ببینید. 

Flash Required

Flash is required to view this media. Download Here.

نظرات() 

ماه رمضان و تقوا

جمعه 22 خرداد 1394

نویسنده: رضا کدخدایی | طبقه بندی:چند رسانه ای، حدیث، 

بسم الله الرحم الرحیم

چند روز بیشتر به ماه رمضان نمونده، چقدر خوب میشه امسال واقعا ماه رمضون برامون تقوا به ارمغان بیاره. همون طور که تو قرآن اومده که

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَیْكُمُ الصِّیَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِینَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ بقره﴿۱۸۳

اى كسانى كه ایمان آورده‏اید روزه بر شما مقرر شده است همان گونه كه بر كسانى كه پیش از شما [بودند] مقرر شده بود باشد كه پرهیزگارى كنید.

این همه از عمرمون گذشت اینهمه ماه رمضون هایی که دیدیم و روزه گرفتیم، چرا پس این "لعلکم تتقون" نشدیم؟ 

اگر این طور بمانیم و بمیریم چه؟  اگر حین گناه عجل سر رسد آنوقت چه؟ 

گفته شده موقع گناه روح ایمان از بدن خارج میشه، اگه بی ایمان بمیریم... خیلی سخته بی ایمان مردن خیلی. ولی تقوا جلوی آدم رو میگیره، خدا کنه با تقوا بشیم

در مورد تقوا هم مطلب زیاده ولی برای الان همین بس که تقوا یعنی اینکه ببینیم خدا میبینه،یعنی خدارو حاضر ببینیم و جلوی خدا خلاف خواست خدا عمل نکنیم. یکبار دیدم از آیت بهجت دامت برکاته از کتاب اخلاق پرسیدن که چی بخونیم[من میگم که با تقوا شیم] گفتن

لازم نیست کتاب باشد یک کلمه کافیست که بدانی خدا میبیند.

و چه فرصتی بهتر از ماه رمضان برا با تقوا شدن! تقوا هم مراتب دارد و با در نظر گرفتن شان آدم امیدوار میشود که شاید من هم بتوانم حداقل به اولین درجه برسم! به هر حال خدا راه را هموار میکند مداد میرساند وبالاخره مهم تلاش است که خدا ببیند تلاش میکنی بقیه اش دیگر توکل بر خدا

حدیثی هم از امام علی(علیه السلام) هست که [شاید]پایین درجه تقوا را در آن به اینصورت معرفی کرده اند:

اِتَّقِ اللّه‏َ بَعضَ التُّقى وإن قَلَّ ، واجعَلْ بَینَكَ وبَینَ اللّه سِترا وإن رَقَّ .

 از خـداونـد بترس ، گرچـه اندكى ، و میان خود و خدا پرده‏اى (از شرم) بیفكن گرچه نازك باشد.

 

در ادامه  هم یک ودیو کوتاه از شهید مطهری گذاشتم متناسب با همین مطلب دیدنش رو به همتون پبشنهاد میکنم!

 

ادامه مطلب

نظرات() 

← آخرین پستها

← نویسندگان

← ابر برچسبها

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :